DOKUMENTI

POSLOVNA DOKUMENTA:

1. Rješenje o registraciji

2. PDV broj

3. ID broj